Vieringen voorlopig

De maatregelen van de bisschoppen d.d. 20 december 2021 brengen het volgende met zich mee:

  1. Voor de vieringen op zaterdag en zondag dient u zich weer aan te melden.
  2. Tijdens de vieringen mag alleen gezongen worden door een cantor of vier zangers.
  3. Samenzang is niet toegestaan.

Deze maatregelen gaan al in op Kerstmis.


Voor het aanmelden voor de weekendvieringen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers.

voor Everdingen 0347 – 35 17 17
voor Leerdam 0183 – 35 24 24
voor Vianen 06 45 56 15 49

U kunt bellen tussen 8.00 en 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag
in de week voorafgaand aan de betreffende zondag.

Kerstvieringen (versie 4-12-2021)

Vrijdag 24 december (vooravondmis van Kerstmis)

15.30 u.  Eucharistieviering  –  Vianen


De Kerstnachtvieringen komen te vervallen


Zaterdag 25 december (eerste Kerstdag)

10.00 u.  Communieviering  –  Leerdam
10.00 u.  Eucharistieviering  –  Vianen


Zondag 26 december (H. Familie, Jezus, Maria, Jozef)

10.00 u.  Eucharistieviering – Everdingen

10.00 u.  Communieviering met Flame – Vianen


Kerstweek

In de dagen van het Kerstoctaaf zijn op maandag 27 en woensdag 29 om 09.00 uur en donderdag 30 december om 15.30 uur eucharistievieringen in Vianen.


Zaterdag 1 januari (H. Maria, Moeder van God) 

10.00 u.  Communieviering   –  Everdingen

10.00 u.  Eucharistieviering  –  Vianen


Zondag 2 januari (Openbaring des Heren)

10.00 u.  Eucharistieviering – Leerdam
10.00 u.  Communieviering – Vianen

Covid-19 en catechese

Door de maatregelen kunnen de catechetische bijeenkomsten fysiek helaas niet doorgaan.

Het betreft 1. de gezinscatechese op de eerste zondag van de maand, 2. de voorbereiding op de zondag en 3. de gesprekken naar aanleiding van de serie Catholicism.

Covid-19 en liturgie

De bisschoppen hebben in verband met Covid-19 nieuwe maatregelen uitgevaardigd .

Van belang voor onze parochie is dat er na 17.00 uur geen bijeenkomsten mogen zijn.

Dit betekent dat de avondvieringen van 19.00 uur worden verplaatst naar 15.30 uur.

Dus de vieringen op zaterdagavond in Everdingen en Leerdam, en tevens op donderdagavond in Vianen beginnen voortaan op 15.30 uur.

Wat dit betekent voor de Kerstnachtvieringen is nog niet duidelijk (in elk geval zullen deze niet na 17.00 uur plaatsvinden).