Zondagsmis

Aanstaande zondag 8 november zijn er twee vieringen in Vianen omwille van het aantal aanmeldingen:

om 10:00 uur en om 11:30 uur.

Overeenkomstig de voorschriften dient u zich wel aan te melden via nummer 37 13 39

Allerheiligen – Allerzielen

Allerheiligen – zondag 1 november

09.00 uur  –  Heilige Mis voor parochianen (vanzelfsprekend met inschrijven tot en met 30 personen)

11.00 uur  –  Vormselviering voor vormelingen en hun gezin (besloten)

Allerzielen – maandag 2 november

09.00 uur  –  Heilige Mis met gedachtenis van de overledenen van het afgelopen jaar

19.00 uur  –  Deze viering komt te vervallen in verband met Covid-19

Bovenstaande vieringen zijn in Vianen. Zaterdag 31 oktober worden de overledenen herdacht in Everdingen en Leerdam tijdens de viering van 19.00 uur.

aanmelden voor de zondagsmis

De bisschop heeft besloten dat naast de medewerkers aan de Mis slechts 30 gelovigen de Mis mogen meevieren. Dit betekent dat u zich voor de zondagsmis moet opgeven.

Dit kunt u telefonisch doen van maandag tot en met vrijdag :

voor Everdingen: 06 11 43 84 86
voor Leerdam: 0183 – 35 24 24
voor Vianen: 0347 – 37 13 39

Mochten er voor een zondag veel meer aanmeldingen zijn dan 30, dan zal de pastoor die zondag om 11.30 u een extra Mis vieren. In dat geval wordt dit gemeld op deze website.

Kerkbezoek verruimd

De overheid heeft de regels rond Covid-19 versoepeld. Daarom mogen vanaf het weekeind van 4 en 5 juli meer dan 30 mensen naar de vieringen komen. De onderlinge afstand van 1,5 meter wordt evenwel gehandhaafd.

Dit betekent concreet dat in Vianen plaats is voor 80 mensen, in Everdingen voor 32 mensen en in Leerdam 56 mensen.

Volgens het protocol van de overheid is het niet nodig om in te schrijven wanneer het gaat om minder dan 100 personen. In verband met het aantal beschikbare plaatsen per kerk zal bij de ingang geteld worden.

Houdt alstublieft de geldende regels in acht, zoals

 • bij ziekteverschijnselen (koorts of hoesten) blijft thuis
 • let op de hygiëne (ontsmet uw handen)
 • bewaart fysieke afstand
 • luistert naar de aanwijzingen van de gastheren en gastvrouwen in de kerk
 • en bovenal: gebruikt uw gezond verstand

Kerktijden

De vieringen in het weekeinde zijn:

 • zaterdag 19.00 uur in Leerdam
  zaterdag 19.00 uur in Everdingen
 • zondag 10.00 uur in Vianen

De tijden van de doordeweekse diensten zijn in Vianen:

 • maandag    09.00 uur     H. Mis
 • dinsdag      09.00 uur      H. Mis
 • woensdag  09.00 uur       H. Mis (de vieringen in Batenstein worden nog niet hervat)
 • donderdag 18.30 uur       Aanbidding
  donderdag 19.00 uur       H. Mis
 • vrijdag        09.00 uur      H. Mis

De Maria-kapel in Vianen is weer dagelijks geopend van 9 – 17 uur.

vanuit Everdingen : wijding van de zondag

Vanaf  het weekeinde van 6 en 7 juni mogen we weer de liturgie vieren in onze kerken. Daarom komt een einde aan de gemeenschappelijke wijding van de zondag vanuit de protestantse kerk in Everdingen. Heel hartelijk dank aan Ds. Van Wolfswinkel en de Hervormde Kerk van Everdingen die onze parochie had uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het was waarachtig een stukje Pinksteren!

wijding van de zondag