Vieringen tijdens de restauratie

Vianen, 14 februari 2024

Beste parochianen,

U heeft inmiddels gehoord dat de gewelven gerestaureerd mogen worden. Dat is goed nieuws! We hadden niet verwacht dat de bisschoppelijke machtiging zo snel binnen zou komen, namelijk al binnen twee weken. En dat daarnaast de aannemer op zeer korte termijn kon beginnen (zoals u reeds heeft kunnen zien aan de voorbereidingen van de werkzaamheden). Ook dat is goed nieuws!

Alleen betekent dat wel dat op zeer korte termijn beslissingen genomen moesten worden, want kerken gedurende de restauratie is niet mogelijk.

We hadden als bestuur al nagedacht over een praktische oplossing, maar waren nog niet tot een besluit gekomen. Maar nu de werkzaamheden zo snel zouden beginnen, moesten we acuut zoeken naar een oplossing die het minst belastend is voor de parochianen, en zo min mogelijk tekort doet aan de koren, de ouderen, misdienaren, pastores, lectoren, etc.

Helaas is verwarring ontstaan toen bekend werd gemaakt dat we uitwijken naar ‘t Klooster in Vianen. Dat vinden wij als bestuur heel spijtig. Het is niet onze bedoeling geweest om onrust te doen ontstaan, maar hieruit blijkt wel een grote betrokkenheid van u allen. Wellicht is de communicatie hierin tekortgeschoten.

Alles afwegende hebben we als bestuur besloten voor de meest praktische oplossing om met ingang van 25 februari alle reguliere zondagsvieringen in ‘t Klooster te houden met uitzondering van de hoogtijdagen. De vieringen van de Goede Week, Pasen en Pinksteren zullen in Leerdam plaatsvinden. Indien nog nodig zal de viering van de Eerste Communie op 26 mei plaatsvinden in Everdingen.

Uitvaarten zullen in overleg met de familie van de nabestaanden worden geregeld.

Een en ander betekent dat de informatie in het parochieblad niet meer klopt, houdt u dus ook de website van de parochie www.heiligedrieeenheid.eu in de gaten.

De Maria-kapel aan de Achterstraat blijft gewoon toegankelijk gedurende de werkzaamheden. De doordeweekse vieringen zullen evenwel in de pastorie plaatsvinden.

Wij zijn de PKN dankbaar dat we op zo’n korte termijn welkom zijn in ‘t Klooster.

Wij hopen met deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven en zo met elkaar goed de veertigdagentijd in te gaan.

Met vriendelijke groet,

het parochiebestuur.

P.S. Het adres van ‘t Klooster is Klooster 1, 4132 BM Vianen. U vindt het hier op Google Maps.