Het Driestromenland

De parochie van de Heilige Drie-eenheid is in een federatief verband met de parochie van de Heilige Martelaren van Gorcum. Deze laatste heeft de parochiekerk in Gorinchem en daarnaast een kerk in Hardinxveld-Giessendam.

De naam van de parochiefederatie is Het Driestromenland. Deze wijst erop dat alle kerken van de twee parochies aan drie stromen liggen: de Linge (Gorinchem en Leerdam), de Lek (Vianen en Everdingen) en de Merwede (Hardinxveld en ook Gorinchem).

Maar de naam Het Driestromenland heeft ook een bijbelse achtergrond. Toen het joodse volk in ballingschap was, leefde het in Mesopotamië, het Tweestromenland. En in Genesis 2 kunnen  we van het paradijs, de hof van Eden, lezen dat er vier stromen waren. We zouden het dus het Vierstromenland kunnen noemen.

Wij, gelovigen, bevinden ons op weg van ballingschap naar paradijs, van Tweestromenland naar Vierstromenland. Wij bevinden ons dus in het Driestromenland.