7 juni – geen viering

Op vrijdag 7 juni viert de kerk het hoogfeest van het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus.

In tegenstelling tot wat eerder gezegd is, zal er vrijdag geen viering zijn in verband met een uitvaart.

Mocht u toch naar de kerk willen gaan, dan is er een viering om 10.00 uur in Gorinchem.

Rectificatie gift

In het parochieblad van juni-juli is vermeld dat wij een mooie donatie hebben ontvangen van  1000 EURO voor het herstel van de gewelven in de kerk van Vianen.

De gever hiervan is (anders dan helaas eerder vermeld) de Rotary-club van Vianen-Vreeswijk.

Onze hartelijke dank aan de goede gevers voor deze gulle gift!

 

Vieringen 4 en 11 mei

Zaterdag 4 mei vervalt de viering van 19.00 uur in Everdingen. Er is wel een viering in Leerdam om 18.00 uur.

Zaterdag 11 mei vervalt de viering van 19.00 uur in Leerdam. Er is wel een viering in Everdingen om 18.00 uur.

Zomertijd

In de nacht van 30 op 31 maart gaat de zomertijd in. Met deze zomertijd veranderen ook de aanvangstijden van sommige vieringen:

Zaterdagavonden in Everdingen en Leerdam om 19.00 uur.
Zondagochtend in Vianen om 10.00 uur.

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in Vianen om 09.00 uur.
Donderdag in Vianen aanbidding om 18.30 uur.
en aansluitend de eucharistie om 19.00 uur.

De doordeweekse vieringen zullen evenwel nog niet hernomen worden door de lichamelijke toestand van de pastoor.

Goede Week 2024

De Goede Week is definitief als volgt ingevuld:

Palmzondag 23 en 24 maart

15.30 uur op zaterdag 23 maart in Everdingen
15.30 uur op zaterdag 23 maart in Leerdam

10.00 uur op zondag 24 maart in Vianen

Maandag in de Goede Week

Boeteviering komt te vervallen

Witte Donderdag 28 maart

19.00 uur in Leerdam

Goede Vrijdag 29 maart

15.00 uur – Kruisweg in Everdingen en in Leerdam

19.00 uur – Kruisverering: Lijden en Sterven van onze Heer in Leerdam

Heilige Paasnacht 30/31 maart

20.00 uur – Paaswake in Leerdam

Paaszondag 31 maart

09.00 uur – Eucharistieviering in Everdingen

Paasmaandag 1 april

10.00 uur – Woord- en Communieviering in Vianen

Vieringen vanaf 9 maart

Beste parochianen,

Na de griep van de afgelopen weken ben ik helaas mijn stem kwijtgeraakt.
Dat heeft gevolgen voor de vieringen:

  • op zaterdag 9 maart in Leerdam en op zondag 10 maart in Vianen zijn er gebedsvieringen.
  • op zaterdag 9 maart is er een eucharistieviering in Everdingen.
  • de doordeweekse vieringen komen te vervallen.

Ik hoop dat we als gemeenschap blijven samenkomen en dat ik weer snel de eucharistie kan vieren.

Wellicht ten overvloede: wie de eucharistie wil vieren, kan dat op zaterdag in Everdingen of op zondag in Gorcum.

Pastoor Meijer