Aswoensdag

Op Aswoensdag 17 februari zijn er twee vieringen om 19.00 uur in Everdingen en Vianen.

In verband met de gladheid en de uitvaart van mw. Annie Langelaan-Olsthoorn komen de overige doordeweekse vieringen te vervallen.

inschrijven kerstvieringen gestopt

In overeenstemming met de besluiten van de bisschoppen zullen de vieringen van kerstavond geen publieke vieringen zijn. Dit betekent dat het besloten vieringen zijn en dat u zich hiervoor niet meer kunt inschrijven. De enkele kerkgangers die zich al hebben ingeschreven voor de Kerstavond- en Kerstnachtvieringen van 20.00u in Leerdam en Everdingen en  22.30u in Vianen kunnen komen, maar de deuren zullen verder gesloten zijn.

De vieringen op de Eerste Kerstdag van 10.00u in Leerdam en Everdingen en 11.00u in Vianen zijn wel publieke vieringen, waarvoor u zich dient in te schrijven.

Wij begrijpen dat dit alles teleurstellend is. Maar als parochie willen we met de verdere samenleving zoveel mogelijk doen om maatregelen rond het coronavirus serieus te nemen.

De Missen op de zondagen en de gewone doordeweekse dagen gaan wel door, uiteraard met inachtneming van de maatregelen zoals deze tot nog toe gelden.

Nico Schipper overleden

Op 11 december is totaal onverwacht overleden pater Nico Schipper. Hij is 62 jaar oud geworden. In Pakistan waar hij als missionaris van Mill Hill werkzaam was, zal hij maandag 14 december worden begraven.

Moge hij rusten in Gods vrede.

Zondagsmis

Aanstaande zondag 8 november zijn er twee vieringen in Vianen omwille van het aantal aanmeldingen:

om 10:00 uur en om 11:30 uur.

Overeenkomstig de voorschriften dient u zich wel aan te melden via nummer 37 13 39

aanmelden voor de zondagsmis

De bisschop heeft besloten dat naast de medewerkers aan de Mis slechts 30 gelovigen de Mis mogen meevieren. Dit betekent dat u zich voor de zondagsmis moet opgeven.

Dit kunt u telefonisch doen van maandag tot en met vrijdag :

voor Everdingen: 06 11 43 84 86
voor Leerdam: 0183 – 35 24 24
voor Vianen: 0347 – 37 13 39

Mochten er voor een zondag veel meer aanmeldingen zijn dan 30, dan zal de pastoor die zondag om 11.30 u een extra Mis vieren. In dat geval wordt dit gemeld op deze website.

Kerktijden

De vieringen in het weekeinde zijn:

 • zaterdag 19.00 uur in Leerdam
  zaterdag 19.00 uur in Everdingen
 • zondag 10.00 uur in Vianen

De tijden van de doordeweekse diensten zijn in Vianen:

 • maandag    09.00 uur     H. Mis
 • dinsdag      09.00 uur      H. Mis
 • woensdag  09.00 uur       H. Mis (de vieringen in Batenstein worden nog niet hervat)
 • donderdag 18.30 uur       Aanbidding
  donderdag 19.00 uur       H. Mis
 • vrijdag        09.00 uur      H. Mis

De Maria-kapel in Vianen is weer dagelijks geopend van 9 – 17 uur.

vanuit Everdingen : wijding van de zondag

Vanaf  het weekeinde van 6 en 7 juni mogen we weer de liturgie vieren in onze kerken. Daarom komt een einde aan de gemeenschappelijke wijding van de zondag vanuit de protestantse kerk in Everdingen. Heel hartelijk dank aan Ds. Van Wolfswinkel en de Hervormde Kerk van Everdingen die onze parochie had uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het was waarachtig een stukje Pinksteren!

wijding van de zondag

overleden : Dhr. Leo van de Kerkhof

Op zaterdag 16 mei is overleden de Heer Leo van de Kerkhof uit Vianen in de leeftijd van 95 jaar.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Gedenken we Leo in onze gebeden, dat hij moge rusten in de vrede van de Heer!

Door de huidige crisis kan er helaas alleen een afscheid in besloten kring zijn.
Zodra het mogelijk is, zullen we dhr. Van de Kerkhof herdenken in de gemeenschap van de kerk.