Kerktijden

De vieringen in het weekeinde zijn:

 • zaterdag 19.00 uur in Leerdam
  zaterdag 19.00 uur in Everdingen
 • zondag 10.00 uur in Vianen

De tijden van de doordeweekse diensten zijn in Vianen:

 • maandag    09.00 uur     H. Mis
 • dinsdag      09.00 uur      H. Mis
 • woensdag  09.00 uur       H. Mis (de vieringen in Batenstein worden nog niet hervat)
 • donderdag 18.30 uur       Aanbidding
  donderdag 19.00 uur       H. Mis
 • vrijdag        09.00 uur      H. Mis

De Maria-kapel in Vianen is weer dagelijks geopend van 9 – 17 uur.

vanuit Everdingen : wijding van de zondag

Vanaf  het weekeinde van 6 en 7 juni mogen we weer de liturgie vieren in onze kerken. Daarom komt een einde aan de gemeenschappelijke wijding van de zondag vanuit de protestantse kerk in Everdingen. Heel hartelijk dank aan Ds. Van Wolfswinkel en de Hervormde Kerk van Everdingen die onze parochie had uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het was waarachtig een stukje Pinksteren!

wijding van de zondag

overleden : Dhr. Leo van de Kerkhof

Op zaterdag 16 mei is overleden de Heer Leo van de Kerkhof uit Vianen in de leeftijd van 95 jaar.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Gedenken we Leo in onze gebeden, dat hij moge rusten in de vrede van de Heer!

Door de huidige crisis kan er helaas alleen een afscheid in besloten kring zijn.
Zodra het mogelijk is, zullen we dhr. Van de Kerkhof herdenken in de gemeenschap van de kerk.

overleden : Dhr. Guus van Putten

Op dinsdag 12 mei is overleden de Heer Guus van Putten uit Vianen in de leeftijd van 91 jaar.

“Onze wegen scheiden zich nu even en al is het veel te vlug, straks aan het einde van onze bestemming zien we elkaar zeker terug.”

Wij wensen zijn echtgenote Joke, hun familie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Gedenken we Guus in onze gebeden, dat hij moge rusten in de vrede van de Heer!

Door de huidige crisis kan er helaas alleen een afscheid in besloten kring zijn.
Zodra het mogelijk is, zullen we dhr. Van Putten herdenken in de gemeenschap van de kerk.

overleden : Mw. Myrna Lourens – Hasham

Op zaterdag 2 mei is overleden Mw. Myrna Lourens – Hasham uit Vianen in de leeftijd van 83 jaar.

Zij wordt herinnerd als een vrouw met veel ruimte in haar hart en in haar huis voor de mensen die zij aan zich wist toevertrouwd.

Wij wensen haar familie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Gedenken we Myrna Lourens in onze gebeden.
Moge zij rusten in de vrede van de Heer op wie zij vertrouwde!

Door de huidige crisis kan er helaas alleen een afscheid in besloten kring zijn.
Zodra het mogelijk is, zullen we mw. Lourens herdenken in de gemeenschap van de kerk.

kerk open voor gebed

De kerk in Vianen is iedere dag open van 11 – 12 uur .

Er is gelegenheid voor stil gebed, aanbidding, een kaarsje te branden bij Maria of de rozenkrans te bidden in het huis van God.

Het is wel zaak dat u de algemeen geldende regels in acht neemt, zoals 1,5 meter afstand bewaren. Maar blijf ook niet te lang bij het kaarsje stil staan, gun een ander de ruimte. Let op de hygiëne en gebruik uw verstand.

overleden : Mw. Corrie van Straaten

Op zaterdag 18 april is te Houten overleden Mw. Corrie van Straaten – Dongelmans in de leeftijd van 87 jaar.

Corrie was een trouw en gewaardeerd lid van het Dameskoor van Vianen.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Gedenken we Corrie van Straaten in onze gebeden.
Moge zij rusten in de vrede van de Heer op wie zij vertrouwde!

Door de huidige crisis kan er helaas alleen een afscheid in besloten kring zijn.
Zodra het mogelijk is, zullen we mw. Van Straaten herdenken in de gemeenschap van de kerk.