Mariakapel in Vianen

P1010407In de voormalige sacristie van de parochiekerk van H. Maria Tenhemelopneming te Vianen is een dagkapel ingericht, gewijd aan de Moeder Gods. De kapel biedt aan wie een moment van stilte zoeken ruimte voor gebed en meditatie, het branden van een kaars en dergelijke.

Dankzij een grote groep vrijwilligers is deze kapel elke dag geopend.

Maria-kapel 1In de winterperiode worden in de Maria-kapel tevens de weekvieringen gehouden.

Maria-kapel 2

Maria-kapel
Achterstraat 28, te Vianen
Dagelijks geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur