Kerken

De parochie van de Heilige Drie-eenheid is drie kerken rijk:

kerk Vianenop de locatie Vianen
de parochiekerk van H. Maria Tenhemelopneming,
Brederodestraat 2, 4132 VP Vianen,

 

kerk Leerdamop de locatie Leerdam
de kerk van H. Maria Onbevlekt Ontvangen,
Meent 61, 4141 AB Leerdam,

 

kerk Everdingenop de locatie Everdingen
de kerk van de HH. Petrus en Paulus
Lekdijk 27, 4121 KG Everdingen.