Geschiedenis

Sint Suitbertus (+ 1 maart 713)
Sint Suitbertus, geloofsverkondiger in het gebied tussen Lek en Linge, + 1 maart 713
(raam in de pastorie van Vianen)

De parochie van de Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2011 per decreet opgericht door Mgr. Drs. A.H. van Luyn sdb, 4e bisschop van Rotterdam.

Zij is een fusie van het voormalige samenwerkingsverband van de LEV-parochies. Dit bestond uit de parochies van H. Maria Onbevlekt Ontvangen te Leerdam, HH. Petrus en Paulus te Everdingen en H. Maria Tenhemelopneming te Vianen.