Koren

De parochie telt acht koren:

Sint Cecilia,
patrones van de kerkmuziek

het kinderkoor Happy Kids in Vianen, twee jongerenkoren Non Solus in Leerdam en Flame in Vianen, de Cantorij en het Rouw- en trouwkoor in Leerdam, het gemengd koor St. Caecilia te Everdingen, het Dameskoor in Vianen en het Herenkoor St. Caecilia te Vianen.