Koren

De parochie telt zeven koren:

Sint Cecilia,
patrones van de kerkmuziek

in Leerdam Non Solus, de Cantorij en het Rouw- en trouwkoor,
in Vianen Flame, het Dameskoor en het Herenkoor St. Caecilia,
in Everdingen het gemengd koor St. Caecilia.