Dopen

U hebt een kindje gekregen en u gunt uw kind het allerbeste. U geeft het liefde, goede voeding, warmte, rust en veiligheid. Als gelovige christenen wilt u het natuurlijk ook aan Gods zorg en liefde toevertrouwen. Daarom laat u het dopen. Zo wordt het opgenomen in de gemeenschap van Jezus Christus, die ons beloofd heeft: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Als u uw kind wilt laten dopen, is het goed om het volgende te weten:

  • De doop vindt gewoonlijk plaats op zondagmiddag.
  • In verband met de voorbereiding liggen tussen de aanmelding en de datum van de doop gewoonlijk minstens vier weken.

  • Er is minstens één peter of meter bij nodig. Deze moet rooms-katholiek zijn, ouder dan 16 jaar, en het sacrament van het Vormsel ontvangen hebben. Naast een peter of meter kan een niet-katholieke gedoopte worden toegelaten als doopgetuige.

  • Als u uw kind wilt aanmelden voor het Doopsel, kunt u contact opnemen met de pastoor (zie de adresgegevens onderaan de pagina).

Wij wensen u en uw kind Gods zegen toe.