Trouwen

Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen is door Christus onze Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van sacrament.

Codex Iuris Canonici can. 1055, § 1.

Aan het sluiten van een huwelijk gaan heel wat voorbereidingen vooraf. Dat geldt ook voor het kerkelijk huwelijk. Daar komt vaak meer bij kijken dan men zo op het eerste gezicht denkt.

Daarom is het belangrijk dat u zich tijdig meldt bij de pastoor. Een half jaar is haast wel een minimum. Hij maakt dan een afspraak om samen met u te kijken hoe het traject naar een kerkelijk huwelijk er voor u uit gaat zien.