Doordeweekse vieringen

Ook gedurende de week zijn er vieringen. De eucharistie wordt gevierd in combinatie met het getijdengebed. De kerk is toegankelijk via de Mariakapel achter de parochiekerk te Vianen (ingang Achterstraat).

  • Maandag, dinsdag en vrijdag om 9:00 uur.
  • Donderdag om 19:00 uur. Deze eucharistie wordt voorafgegaan door aanbidding van het Allerheiligste. Uitstelling vanaf 18:30 uur.
  • Op vrijdag worden om 17:00 uur de Vespers gebeden.

Tevens wordt iedere woensdag om 9:30 uur de eucharistie gevierd in het zorgcentrum Hof van Batenstein, Hof van Batenstein 1, 4131 HA Vianen.

Iedere 1e maandag van de maand is om 10:15 uur een viering in het verzorgingshuis Lingesteyn, Koningin Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

De doordeweekse vieringen zijn een goede manier om de dag rustig en in gebed te beginnen of te beëindigen. Tevens maakt men veel uitgebreider kennis met de Heilige Schrift dan wanneer men alleen op zondagen naar de mis gaat.