Zondagsvieringen

De zondag wordt gevierd op zaterdagavond (als vooravond van de zondag) en op zondagmorgen.

De vieringen zijn op zaterdag om 19:00 uur in de kerken van

  • HH. Petrus en Paulus, Lekdijk 23 te Everdingen
  • H. Maria Onbevlekt Ontvangen, Meent 61-63 te Leerdam

Op zondag is de viering om 10:00 uur in de parochiekerk van de H. Drie-eenheid

  • H. Maria Tenhemelopneming, Brederodestraat te Vianen