De Heilige Drie-eenheid

De Heer Jezus Christus heeft zijn leerlingen de opdracht gegeven erop uit te trekken, het Evangelie te verkondigen en de mensen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest (Matteüs 28:19). Christenen belijden daarom God als een eenheid van drie personen: God de Vader die schept, God de Zoon die verlost en God de Heilige Geest die verlicht en vertroost.

Zij zijn enerzijds onderscheiden van elkaar en anderzijds zo dynamisch op elkaar betrokken dat ze een eenheid vormen (vergelijk Johannes 15:26).

Als parochie toegewijd aan de Heilige Drie-eenheid mogen wij hierin een opdracht verstaan om vanuit de verscheidenheid toe te werken naar eenheid en gemeenschap.