Inzameling voor de voedselbank

“Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven” (Matteüs 25: 35)

Dat Nederland in een economische crisis terecht is gekomen, horen we elke dag op het journaal. Maar welke gevolgen dit heeft is vaak een stuk moeilijker te zien. Steeds meer gezinnen raken zodanig in de problemen dat zelfs het kopen van de eerste levensbehoeftes al moeilijk wordt. De Voedselbanken in Vianen en Leerdam maken deze gevolgen van heel dichtbij mee. Het aantal klanten groeit hard en doordat winkels ook moeten bezuinigen krijgen ze minder voedsel binnen om aan de cliënten uit te delen.

Vanuit de voedselbank is onze parochie gevraagd om iets voor hen kunnen betekenen. Als christenen zijn we geroepen om onze naaste daar waar mogelijk bij te staan. Daarom hebben de pastores en anderen overlegd hoe we als parochie de voedselbank kunnen helpen. We kwamen op het idee om elke eerste zondag van de maand voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Zo kunnen we op een heel praktische manier de voedselbank helpen en in de maatschappij vorm geven aan onze roeping tot naastenliefde en diaconie. Het parochiebestuur heeft zich helemaal achter dit idee opgesteld.

Met ingang van 6 mei 2012 zal er daarom elke eerste zondag van de maand de gelegenheid zijn om voedsel in te leveren, voor de mis. Wij zorgen dan dat het voedsel bij de voedselbank en via hen bij noodlijdende gezinnen terechtkomt. Voor de producten die u in kunt leveren voor de voedselbank kunt u denken aan houdbare levensmiddelen (zie het lijstje onderaan deze pagina). De voedselbank wil liever geen snoep, koek of chips.
Nogmaals, het gaat om lang houdbare levensmiddelen. Bijvoorbeeld:

 • pindakaas
 • hagelslag
 • chocoladepasta
 • shampoo
 • zeep
 • suiker
 • thee
 • koffie
 • blikgroenten
 • blikken of pakjes soep
 • smac