Vieringen in bejaardenhuizen

De vieringen in de Hof van Batenstein te Vianen en in Lingesteyn te Leerdam mogen weer hervat worden dankzij de versoepelingen van het overheidsbeleid. Wel zijn we gehouden aan enige beperkingen en veranderingen:

  • De vieringen zijn alleen toegankelijk voor bewoners en vrijwilligers.
    Bezoekers van buiten de huizen zijn vooralsnog niet welkom.
  • De vieringen in Lingesteyn zijn op de eerste maandag van iedere maand.
    De eerste bijeenkomst is op maandag 7 juni om 10.30 uur.
  • De vieringen in Batenstein zijn voorlopig één keer per maand op dinsdagen om 9.30 uur.
    En wel op 22 juni, 20 juli, 24 augustus, 21 september, 26 oktober n 23 november.

pinksteren

Op Pinksteren, zondag 23 mei 2021 zijn de vieringen als volgt verdeeld over de kerken van de parochie:

09.00 uur     Everdingen: eucharistieviering

10.00 uur     Vianen: woord- en communieviering

11.00 uur     Leerdam: eucharistieviering

(De zaterdagavondvieringen komen in dit weekeinde te vervallen)

vieringen Goede Week

In de Goede Week hebben we de volgende vieringen:

29 maart                              : 09.00u ochtendmis in Vianen
29 maart                              : 19.00u boeteviering in Vianen
30 maart                              : 09.00u ochtendmis in Vianen
31 maart                               : 09.00u ochtendmis in Vianen
1 april Witte Donderdag  : 19.00u in Vianen
1 april Witte Donderdag  : 20.30u – 21.30u aanbidding
2 april Goede Vrijdag       : 15.00u  kruisweg in Vianen, Everdingen en Leerdam
2 april Goede Vrijdag       : 19.00u kruisverering in Vianen
3 april Paaswake               : 19.30u in Vianen
4 april Eerste Paasdag     : 10.00u in Vianen en Leerdam, 11.00u in Everdingen
5 april Tweede Paasdag   : 10.00u in Vianen

Tijdens beide vieringen op Goede Vrijdag kunt u Christus aan het kruis vereren met bloemen.

Voor deze vieringen dient u zich telefonisch op te geven.

brief bisschoppen over verkiezingen

De Nederlandse bisschoppen roepen katholieken op te gaan stemmen op 17 maart bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en dan te kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. De bisschoppen doen die oproep in een brief waarin ze aangeven dat we na de coronacrisis niet terug moeten naar het oude normaal, maar naar het eigenlijke normaal, namelijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.

Het normaal van het Rijk Gods houdt in kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samenleving, voor het algemeen welzijn en als broeders en zusters van elkaar. De bisschoppen roepen in hun brief katholieken op volksvertegenwoordigers te kiezen die deze fundamentele waarden als uitgangspunt voor hun politieke handelen nemen.

U kunt de brief lezen of downloaden als pdf-bestand.

Naar de brief van de bisschoppen