Pater Spruit overleden

Op 13 augustus is pater Cor Spruit overleden in het klooster der Passionisten te Haastrecht op 85-jarige leeftijd.

Ondanks zijn hoge leeftijd was pater Spruit nog steeds zeer actief in vele parochies. Ook in de drie kerken van onze parochie ging hij regelmatig voor in de eucharistie.

We zijn dankbaar voor zijn grote inzet en de wijze waarop hij priester was. Wij wensen zijn gemeenschap en zijn familie veel sterkte bij dit gemis.

Moge de Heer die voor ons geleden heeft, zijn trouwe dienaar nu deel geven aan de vreugde van de Verrijzenis.

Vieringen in bejaardenhuizen

De vieringen in de Hof van Batenstein te Vianen en in Lingesteyn te Leerdam mogen weer hervat worden dankzij de versoepelingen van het overheidsbeleid. Wel zijn we gehouden aan enige beperkingen en veranderingen:

  • De vieringen zijn alleen toegankelijk voor bewoners en vrijwilligers.
    Bezoekers van buiten de huizen zijn vooralsnog niet welkom.
  • De vieringen in Lingesteyn zijn op de eerste maandag van iedere maand.
    De eerste bijeenkomst is op maandag 7 juni om 10.30 uur.
  • De vieringen in Batenstein zijn voorlopig één keer per maand op dinsdagen om 9.30 uur.
    En wel op 22 juni, 20 juli, 24 augustus, 21 september, 26 oktober n 23 november.

pinksteren

Op Pinksteren, zondag 23 mei 2021 zijn de vieringen als volgt verdeeld over de kerken van de parochie:

09.00 uur     Everdingen: eucharistieviering

10.00 uur     Vianen: woord- en communieviering

11.00 uur     Leerdam: eucharistieviering

(De zaterdagavondvieringen komen in dit weekeinde te vervallen)