Vieringen voorlopig

De maatregelen van de bisschoppen d.d. 20 december 2021 brengen het volgende met zich mee:

  1. Voor de vieringen op zaterdag en zondag dient u zich weer aan te melden.
  2. Tijdens de vieringen mag alleen gezongen worden door een cantor of vier zangers.
  3. Samenzang is niet toegestaan.

Deze maatregelen gaan al in op Kerstmis.


Voor het aanmelden voor de weekendvieringen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers.

voor Everdingen 0347 – 35 17 17
voor Leerdam 0183 – 35 24 24
voor Vianen 06 45 56 15 49

U kunt bellen tussen 8.00 en 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag
in de week voorafgaand aan de betreffende zondag.

Covid-19 en liturgie

De bisschoppen hebben in verband met Covid-19 nieuwe maatregelen uitgevaardigd .

Van belang voor onze parochie is dat er na 17.00 uur geen bijeenkomsten mogen zijn.

Dit betekent dat de avondvieringen van 19.00 uur worden verplaatst naar 15.30 uur.

Dus de vieringen op zaterdagavond in Everdingen en Leerdam, en tevens op donderdagavond in Vianen beginnen voortaan op 15.30 uur.

Wat dit betekent voor de Kerstnachtvieringen is nog niet duidelijk (in elk geval zullen deze niet na 17.00 uur plaatsvinden).

Actie kerkbalans

Binnenkort start de actie Kerkbalans.
Zoals ieder jaar moeten de brieven weer gevouwen worden. Daar hebben we uw hulp voor nodig.
We gaan aan de slag op maandagavond (11 januari), dinsdagmiddag en dinsdagavond (12 januari) en woensdagmiddag en woensdagavond (13 januari).
Graag opgeven met naam en telefoonnummer in verband met het verdelen van de vrijwilligers.
Opgeven bij de pastoor 0347 371339.