Inschrijven

Om op zaterdag of zondag mee te vieren in onze kerken dient u zich in te schrijven en op te geven met hoeveel personen u van plan bent te komen.

Deze omslachtige methode is vanzelfsprekend voorgeschreven in verband met Covid-19.

Neem voor de vieringen op zaterdagavond van 19.00 uur (in Everdingen en Leerdam) contact op met:

Everdingen 06 11 45 84 86 (donderdag en vrijdag tussen 18 en 20 uur)

Leerdam 0183 35 24 24 (donderdag en vrijdag tussen 18 en 20 uur)

Neem voor de viering op zondag van 10.00 uur (in Vianen) contact op met:

Vianen 0347 37 13 39

Gedurende de maand juni zijn 30 personen toegestaan.

Dit aantal geldt ook voor de doordeweekse vieringen in Vianen, maar daar wordt aan de deur geteld.

vanuit Vianen : dodenherdenking 4 mei

Uitzending van de plechtige dodenherdenking op 4 mei vanuit de Grote Kerk van Vianen. In deze dienst wordt speciaal aandacht besteed aan de slachtoffers uit Vianen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

dodenherdenking 

Deze plechtigheid is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke parochie en de Protestantse gemeente in Vianen. Aan deze plechtigheid werken mee pastoor H.K. Meijer, ds. R. den Hertog en Joke Faaij-Fioole. De organist is Rienk Bakker.

Voor de goede orde, in deze corona-periode is de Grote Kerk gesloten voor iedereen die niet direct betrokken is bij de uitzendingen.

parochieblad

We ondervinden op het moment moeilijkheden bij het verspreiden van het parochieblad voor december / januari. Het kan zijn dat u het later dan gebruikelijk zult ontvangen.

De reden hiervoor is dat het adressenbestand van de parochie niet langer goed toegankelijk is door een nieuw computerprogramma waarop het bisdom is overgeschakeld (DocBase).

We hopen dat de problemen zo spoedig mogelijk worden opgelost en doen daarom een beroep op uw geduld!