Vieringen vanaf 9 maart

Beste parochianen,

Na de griep van de afgelopen weken ben ik helaas mijn stem kwijtgeraakt.
Dat heeft gevolgen voor de vieringen:

  • op zaterdag 9 maart in Leerdam en op zondag 10 maart in Vianen zijn er gebedsvieringen.
  • op zaterdag 9 maart is er een eucharistieviering in Everdingen.
  • de doordeweekse vieringen komen te vervallen.

Ik hoop dat we als gemeenschap blijven samenkomen en dat ik weer snel de eucharistie kan vieren.

Wellicht ten overvloede: wie de eucharistie wil vieren, kan dat op zaterdag in Everdingen of op zondag in Gorcum.

Pastoor Meijer