nieuwe maatregelen: geen vieringen

De vieringen in Everdingen, Leerdam en Vianen zijn voorlopig afgelast. Het betreft de Eucharistievieringen op zaterdagavond en zondag èn de doordeweekse Missen. Deze maatregel geldt vooralsnog nog tot en met 31 maart.

Dit besluit is genomen op grond van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van de crisis rond het coronavirus. Pastoor de Jong en pastoor Meijer hebben deze maatregel die geldt voor de weekeindvieringen en bijeenkomsten in de parochies, uitgebreid naar de weekvieringen. Dit om onnodige risico’s te vermijden.

Ik vraag u om nu te bidden voor de zieken, de overledenen en hun nabestaanden. Laten we ook bidden voor wie werken in de gezondheidszorg, in ons land en elders in de wereld.

Op zondagochtend kunnen we de Heilige Mis op de televisie volgen, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Hopelijk kunnen we spoedig weer samenkomen in onze kerken om de Eucharistie te vieren. Ik wens u Gods zegen toe in deze zorgwekkende tijd.