Vieringen in de Goede Week en de Paasweek

Maandag 11 april   
19.00 uur      Boeteviering, waarna biechtgelegenheid  te Vianen

Woensdag 13 april 
09.00 uur     Eucharistieviering te Vianen

Witte Donderdag 14 april 
19.00 uur      Eucharistieviering te Vianen

Goede Vrijdag 15 april
15.00 uur     Kruisweg in alle kerken
19.00 uur     Viering van het Lijden van de Heer te Vianen

Paaszaterdag 16 april
21.00 uur     Heilige Paasnacht te Vianen

Paaszondag 17 april 
10.00 uur    Eucharistieviering te Everdingen
10.00 uur    Communieviering te Vianen

Maandag in het octaaf van Pasen 18 april 
10.00 uur    Communieviering te Leerdam
10.00 uur    Eucharistieviering te Vianen

brief bisschoppen over verkiezingen

De Nederlandse bisschoppen roepen katholieken op te gaan stemmen op 17 maart bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en dan te kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. De bisschoppen doen die oproep in een brief waarin ze aangeven dat we na de coronacrisis niet terug moeten naar het oude normaal, maar naar het eigenlijke normaal, namelijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.

Het normaal van het Rijk Gods houdt in kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samenleving, voor het algemeen welzijn en als broeders en zusters van elkaar. De bisschoppen roepen in hun brief katholieken op volksvertegenwoordigers te kiezen die deze fundamentele waarden als uitgangspunt voor hun politieke handelen nemen.

U kunt de brief lezen of downloaden als pdf-bestand.

Naar de brief van de bisschoppen

Kerkbezoek verruimd

De overheid heeft de regels rond Covid-19 versoepeld. Daarom mogen vanaf het weekeind van 4 en 5 juli meer dan 30 mensen naar de vieringen komen. De onderlinge afstand van 1,5 meter wordt evenwel gehandhaafd.

Dit betekent concreet dat in Vianen plaats is voor 80 mensen, in Everdingen voor 32 mensen en in Leerdam 56 mensen.

Volgens het protocol van de overheid is het niet nodig om in te schrijven wanneer het gaat om minder dan 100 personen. In verband met het aantal beschikbare plaatsen per kerk zal bij de ingang geteld worden.

Houdt alstublieft de geldende regels in acht, zoals

  • bij ziekteverschijnselen (koorts of hoesten) blijft thuis
  • let op de hygiëne (ontsmet uw handen)
  • bewaart fysieke afstand
  • luistert naar de aanwijzingen van de gastheren en gastvrouwen in de kerk
  • en bovenal: gebruikt uw gezond verstand