Vieringen in de Goede Week en de Paasweek

Maandag 11 april   
19.00 uur      Boeteviering, waarna biechtgelegenheid  te Vianen

Woensdag 13 april 
09.00 uur     Eucharistieviering te Vianen

Witte Donderdag 14 april 
19.00 uur      Eucharistieviering te Vianen

Goede Vrijdag 15 april
15.00 uur     Kruisweg in alle kerken
19.00 uur     Viering van het Lijden van de Heer te Vianen

Paaszaterdag 16 april
21.00 uur     Heilige Paasnacht te Vianen

Paaszondag 17 april 
10.00 uur    Eucharistieviering te Everdingen
10.00 uur    Communieviering te Vianen

Maandag in het octaaf van Pasen 18 april 
10.00 uur    Communieviering te Leerdam
10.00 uur    Eucharistieviering te Vianen

brief bisschoppen over verkiezingen

De Nederlandse bisschoppen roepen katholieken op te gaan stemmen op 17 maart bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en dan te kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. De bisschoppen doen die oproep in een brief waarin ze aangeven dat we na de coronacrisis niet terug moeten naar het oude normaal, maar naar het eigenlijke normaal, namelijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.

Het normaal van het Rijk Gods houdt in kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samenleving, voor het algemeen welzijn en als broeders en zusters van elkaar. De bisschoppen roepen in hun brief katholieken op volksvertegenwoordigers te kiezen die deze fundamentele waarden als uitgangspunt voor hun politieke handelen nemen.

U kunt de brief lezen of downloaden als pdf-bestand.

Naar de brief van de bisschoppen