Vertrouwen

Tijdens het stil gebed en de aanbidding van het Allerheiligste op het Hoogaltaar werd ik geraakt door de woorden van de Heer op die staan op de voet van het altaar (Lucas 10:19).

Ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en niets zal jullie deren

Wat een bemoedigend woord: het kwaad kan ons bijten en steken, misschien gaan we eraan dood. Maar het kan ons ten diepste geen kwaad doen dankzij Christus. Als we met Hem verbonden leven, zijn wij veilig, wat er ook gebeurt.

 

(Dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones, et nihil vobis nocebit)