In de St. Martinuskerk in Gorinchem is zondag 12 januari de aftrap gegeven aan het diaconale jongerenproject M25 (uitgesproken als Em-Twentyfive). De M25-groep heeft de naam Sint Franciscus meegekregen en zal zich in onze parochiefederatie bezig gaan houden met daden van naastenliefde.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de parochiezaal werd het startschot gegeven voor M25 in de federatie Driestromenland, die dus de naam van de bekende heilige en voorbeeld van naastenliefde St. Franciscus heeft meegekregen. Hans van Bemmel ofm, broeder franciscaan uit Megen en bedenker van het project van M25 en mevr. Desirée Bühler van het bisdom Rotterdam waren aanwezig bij de startbijeenkomst. Mede dankzij hun enthousiaste inleidingen waren er meteen 16 aanmeldingen.

M25 is een project voor jongeren vanaf 12 jaar. M25 staat voor Matteüs 25, en verwijst naar het hoofdstuk uit het Evangelie van Matteüs, waarin Jezus ons de werken van barmhartigheid (hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen onderdak geven, naakten kleden, zieken bezoeken en gevangenen bezoeken) geeft, als leidraad voor het leven als een goed christen in de maatschappij. De werken van barmhartigheid zijn gericht op het helpen van de naasten die het slechter of moeilijker hebben dan wijzelf. Dat is dan ook precies wat de jongeren van M25 zullen gaan doen. Het is een echt handen-uit-de-mouwenproject, waarbij jongeren hun geloof op een heel praktische manier tot uitdrukking gaan brengen. We gaan vanuit ons geloof aan de slag om onze naasten te helpen. Mogelijke activiteiten van M25 kunnen zijn voedsel inzamelen, eenzame ouderen bezoeken, spelletjesmiddag voor mensen met een verstandelijke beperking, zieken bezoeken of gevangenen bezoeken.

Ben jij tussen de 12-17 jaar en geïnteresseerd, neem dan even contact op met de parochie.