Wijding van de Zondag

Beste gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Everdingen, parochianen van de parochie H. Drie-eenheid en inwoners van Everdingen.

Zoals u weet zijn alle samenkomsten verboden. Dit geldt ook voor de kerkdiensten in beide Everdingse kerken.

Het is niet anders, maar dit stimuleert wel om te zoeken naar manieren om deze diensten in enigerlei vorm door te laten gaan. Momenteel leven wij in een tijdperk waarin genoemde diensten online kunnen worden aangeboden en daar willen wij gebruik van maken.

De Nederlands Hervormde Gemeente van Everdingen en de parochie Heilige Drie-eenheid hebben besloten om samen avondgebeden te houden. Deze tijd van crisis is een goede gelegenheid om samen op te trekken. Deze avondgebeden worden gehouden in de protestantse kerk en daar ook opgenomen. Dit zullen wij in ieder geval doen in de periode tot 1 juni. Bekeken moet nog worden hoe vaak dit gaat gebeuren, dus raadpleeg a.u.b. regelmatig de sites.

Genoemde vieringen kunt u bekijken en beluisteren op het internet op elk moment dat het u schikt. De link kunt u vinden op: www.heiligedrieeenheid.eu en www.hervormdeverdingen.nl

Het eerste avondgebed is op zaterdag 11 april. Daarin zullen voorgaan pastoor Meijer en Dominee Van Wolfswinkel. Vanaf 19.00 uur vindt u deze op de genoemde sites.

Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht, en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid”. Dit schreef Paulus aan de Christenen in Ephese.

Laten wij in deze tijd solidair zijn met elkaar en elkaar helpen en ondersteunen om deze moeilijke tijd door te komen. Beide Everdingse kerken willen daar een bijdrage aan leveren.

Hervormde Gemeente Everdingen en Parochie Heilige Drie-eenheid.