Vieringen voorlopig

De maatregelen van de bisschoppen d.d. 20 december 2021 brengen het volgende met zich mee:

  1. Voor de vieringen op zaterdag en zondag dient u zich weer aan te melden.
  2. Tijdens de vieringen mag alleen gezongen worden door een cantor of vier zangers.
  3. Samenzang is niet toegestaan.

Deze maatregelen gaan al in op Kerstmis.


Voor het aanmelden voor de weekendvieringen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers.

voor Everdingen 0347 – 35 17 17
voor Leerdam 0183 – 35 24 24
voor Vianen 06 45 56 15 49

U kunt bellen tussen 8.00 en 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag
in de week voorafgaand aan de betreffende zondag.