vieringen Goede Week

In de Goede Week hebben we de volgende vieringen:

29 maart                              : 09.00u ochtendmis in Vianen
29 maart                              : 19.00u boeteviering in Vianen
30 maart                              : 09.00u ochtendmis in Vianen
31 maart                               : 09.00u ochtendmis in Vianen
1 april Witte Donderdag  : 19.00u in Vianen
1 april Witte Donderdag  : 20.30u – 21.30u aanbidding
2 april Goede Vrijdag       : 15.00u  kruisweg in Vianen, Everdingen en Leerdam
2 april Goede Vrijdag       : 19.00u kruisverering in Vianen
3 april Paaswake               : 19.30u in Vianen
4 april Eerste Paasdag     : 10.00u in Vianen en Leerdam, 11.00u in Everdingen
5 april Tweede Paasdag   : 10.00u in Vianen

Tijdens beide vieringen op Goede Vrijdag kunt u Christus aan het kruis vereren met bloemen.

Voor deze vieringen dient u zich telefonisch op te geven.