Verbonden

Toen ik vanmorgen alleen de Mis vierde in een lege kerk en later een uur aanbidding deed met enkele parochianen, getuigden de lege banken van de angstige en onzekere tijd waarin wij leven.

Ik heb aan u gedacht en voor u gebeden. Wij blijven immers met elkaar verbonden in Christus, met en in wie wij ons zeker nu verbonden mogen weten.

Tijdens de eucharistieviering waarin kardinaal Eijk vanmorgen voorging, werd tijdens de Communie het volgende gebed getoond. Het is de moeite waard om dit te bidden en ons te verenigen met Christus in de geestelijke Communie, nu we de Hostie niet meer kunnen ontvangen.

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat U
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet communie daadwerkelijk kan ontvangen…
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Daarom bid ik U:
omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader.
Draag mij in uw Geest
en laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Amen.