pinksteren

Op Pinksteren, zondag 23 mei 2021 zijn de vieringen als volgt verdeeld over de kerken van de parochie:

09.00 uur     Everdingen: eucharistieviering

10.00 uur     Vianen: woord- en communieviering

11.00 uur     Leerdam: eucharistieviering

(De zaterdagavondvieringen komen in dit weekeinde te vervallen)