Pater Spruit overleden

Op 13 augustus is pater Cor Spruit overleden in het klooster der Passionisten te Haastrecht op 85-jarige leeftijd.

Ondanks zijn hoge leeftijd was pater Spruit nog steeds zeer actief in vele parochies. Ook in de drie kerken van onze parochie ging hij regelmatig voor in de eucharistie.

We zijn dankbaar voor zijn grote inzet en de wijze waarop hij priester was. Wij wensen zijn gemeenschap en zijn familie veel sterkte bij dit gemis.

Moge de Heer die voor ons geleden heeft, zijn trouwe dienaar nu deel geven aan de vreugde van de Verrijzenis.