Pastoor Meijer afwezig 16-25 augustus

Van 16 tot en met 25 augustus zal pastoor Meijer afwezig zijn.

In deze periode wordt waargenomen door pastoor De Jong.

De weekvieringen komen te vervallen, met uitzondering van de vieringen in Batenstein op woensdag 9.30 uur.