Komen jullie ook palmpasenstokken maken?

Zaterdagmiddag 12 april gaan we palmpasenstokken maken in de koorzaal van de parochiekerk in Vianen. De activiteit duurt van 14.30 tot 16.00 uur en is bedoeld voor kinderen op de basisschool en hun ouders. Iedereen uit Vianen, Everdingen, Leerdam en omstreken is van harte welkom !

Voor stokken en versiering wordt gezorgd. Als je wat mee wilt brengen, neem dan iets mee voor De Voedselbank.

Opgeven kan via het contactformulier