Covid-19 en catechese

Door de maatregelen kunnen de catechetische bijeenkomsten fysiek helaas niet doorgaan.

Het betreft 1. de gezinscatechese op de eerste zondag van de maand, 2. de voorbereiding op de zondag en 3. de gesprekken naar aanleiding van de serie Catholicism.

Covid-19 en liturgie

De bisschoppen hebben in verband met Covid-19 nieuwe maatregelen uitgevaardigd .

Van belang voor onze parochie is dat er na 17.00 uur geen bijeenkomsten mogen zijn.

Dit betekent dat de avondvieringen van 19.00 uur worden verplaatst naar 15.30 uur.

Dus de vieringen op zaterdagavond in Everdingen en Leerdam, en tevens op donderdagavond in Vianen beginnen voortaan op 15.30 uur.

Wat dit betekent voor de Kerstnachtvieringen is nog niet duidelijk (in elk geval zullen deze niet na 17.00 uur plaatsvinden).

Weekvieringen

Vanaf 7 december vervalt de dinsdagochtendviering.

Voorlopig zijn er doordeweeks vieringen op maandag (09.00 uur), woensdag (09.00 uur) en op donderdag (19.00 uur) waaraan een half uur aanbidding voorafgaat.

Zodra de tijden beter worden, worden de vieringen op dinsdag en vrijdag hervat.

Vieringen rond Allerheiligen en Allerzielen

Maandag 1 november – Allerheiligen

09.00 uur           Eucharistieviering in Vianen

19.00 uur           Eucharistieviering in Everdingen met gedachtenis van de overleden van het afgelopen jaar

Dinsdag 2 november – Allerzielen

19.00 uur           Eucharistieviering in Vianen

19.00 uur           Woord- en Communieviering in Leerdam