Aswoensdag

Op Aswoensdag 17 februari zijn er twee vieringen om 19.00 uur in Everdingen en Vianen.

In verband met de gladheid en de uitvaart van mw. Annie Langelaan-Olsthoorn komen de overige doordeweekse vieringen te vervallen.

Actie kerkbalans

Binnenkort start de actie Kerkbalans.
Zoals ieder jaar moeten de brieven weer gevouwen worden. Daar hebben we uw hulp voor nodig.
We gaan aan de slag op maandagavond (11 januari), dinsdagmiddag en dinsdagavond (12 januari) en woensdagmiddag en woensdagavond (13 januari).
Graag opgeven met naam en telefoonnummer in verband met het verdelen van de vrijwilligers.
Opgeven bij de pastoor 0347 371339.

inschrijven kerstvieringen gestopt

In overeenstemming met de besluiten van de bisschoppen zullen de vieringen van kerstavond geen publieke vieringen zijn. Dit betekent dat het besloten vieringen zijn en dat u zich hiervoor niet meer kunt inschrijven. De enkele kerkgangers die zich al hebben ingeschreven voor de Kerstavond- en Kerstnachtvieringen van 20.00u in Leerdam en Everdingen en  22.30u in Vianen kunnen komen, maar de deuren zullen verder gesloten zijn.

De vieringen op de Eerste Kerstdag van 10.00u in Leerdam en Everdingen en 11.00u in Vianen zijn wel publieke vieringen, waarvoor u zich dient in te schrijven.

Wij begrijpen dat dit alles teleurstellend is. Maar als parochie willen we met de verdere samenleving zoveel mogelijk doen om maatregelen rond het coronavirus serieus te nemen.

De Missen op de zondagen en de gewone doordeweekse dagen gaan wel door, uiteraard met inachtneming van de maatregelen zoals deze tot nog toe gelden.

Nico Schipper overleden

Op 11 december is totaal onverwacht overleden pater Nico Schipper. Hij is 62 jaar oud geworden. In Pakistan waar hij als missionaris van Mill Hill werkzaam was, zal hij maandag 14 december worden begraven.

Moge hij rusten in Gods vrede.

Zondagsmis

Aanstaande zondag 8 november zijn er twee vieringen in Vianen omwille van het aantal aanmeldingen:

om 10:00 uur en om 11:30 uur.

Overeenkomstig de voorschriften dient u zich wel aan te melden via nummer 37 13 39

Allerheiligen – Allerzielen

Allerheiligen – zondag 1 november

09.00 uur  –  Heilige Mis voor parochianen (vanzelfsprekend met inschrijven tot en met 30 personen)

11.00 uur  –  Vormselviering voor vormelingen en hun gezin (besloten)

Allerzielen – maandag 2 november

09.00 uur  –  Heilige Mis met gedachtenis van de overledenen van het afgelopen jaar

19.00 uur  –  Deze viering komt te vervallen in verband met Covid-19

Bovenstaande vieringen zijn in Vianen. Zaterdag 31 oktober worden de overledenen herdacht in Everdingen en Leerdam tijdens de viering van 19.00 uur.

aanmelden voor de zondagsmis

De bisschop heeft besloten dat naast de medewerkers aan de Mis slechts 30 gelovigen de Mis mogen meevieren. Dit betekent dat u zich voor de zondagsmis moet opgeven.

Dit kunt u telefonisch doen van maandag tot en met vrijdag :

voor Everdingen: 06 11 43 84 86
voor Leerdam: 0183 – 35 24 24
voor Vianen: 0347 – 37 13 39

Mochten er voor een zondag veel meer aanmeldingen zijn dan 30, dan zal de pastoor die zondag om 11.30 u een extra Mis vieren. In dat geval wordt dit gemeld op deze website.