vieringen Goede Week

In de Goede Week hebben we de volgende vieringen:

29 maart                              : 09.00u ochtendmis in Vianen
29 maart                              : 19.00u boeteviering in Vianen
30 maart                              : 09.00u ochtendmis in Vianen
31 maart                               : 09.00u ochtendmis in Vianen
1 april Witte Donderdag  : 19.00u in Vianen
1 april Witte Donderdag  : 20.30u – 21.30u aanbidding
2 april Goede Vrijdag       : 15.00u  kruisweg in Vianen, Everdingen en Leerdam
2 april Goede Vrijdag       : 19.00u kruisverering in Vianen
3 april Paaswake               : 19.30u in Vianen
4 april Eerste Paasdag     : 10.00u in Vianen en Leerdam, 11.00u in Everdingen
5 april Tweede Paasdag   : 10.00u in Vianen

Tijdens beide vieringen op Goede Vrijdag kunt u Christus aan het kruis vereren met bloemen.

Voor deze vieringen dient u zich telefonisch op te geven.

brief bisschoppen over verkiezingen

De Nederlandse bisschoppen roepen katholieken op te gaan stemmen op 17 maart bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en dan te kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. De bisschoppen doen die oproep in een brief waarin ze aangeven dat we na de coronacrisis niet terug moeten naar het oude normaal, maar naar het eigenlijke normaal, namelijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.

Het normaal van het Rijk Gods houdt in kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samenleving, voor het algemeen welzijn en als broeders en zusters van elkaar. De bisschoppen roepen in hun brief katholieken op volksvertegenwoordigers te kiezen die deze fundamentele waarden als uitgangspunt voor hun politieke handelen nemen.

U kunt de brief lezen of downloaden als pdf-bestand.

Naar de brief van de bisschoppen

Aswoensdag

Op Aswoensdag 17 februari zijn er twee vieringen om 19.00 uur in Everdingen en Vianen.

In verband met de gladheid en de uitvaart van mw. Annie Langelaan-Olsthoorn komen de overige doordeweekse vieringen te vervallen.

Actie kerkbalans

Binnenkort start de actie Kerkbalans.
Zoals ieder jaar moeten de brieven weer gevouwen worden. Daar hebben we uw hulp voor nodig.
We gaan aan de slag op maandagavond (11 januari), dinsdagmiddag en dinsdagavond (12 januari) en woensdagmiddag en woensdagavond (13 januari).
Graag opgeven met naam en telefoonnummer in verband met het verdelen van de vrijwilligers.
Opgeven bij de pastoor 0347 371339.

inschrijven kerstvieringen gestopt

In overeenstemming met de besluiten van de bisschoppen zullen de vieringen van kerstavond geen publieke vieringen zijn. Dit betekent dat het besloten vieringen zijn en dat u zich hiervoor niet meer kunt inschrijven. De enkele kerkgangers die zich al hebben ingeschreven voor de Kerstavond- en Kerstnachtvieringen van 20.00u in Leerdam en Everdingen en  22.30u in Vianen kunnen komen, maar de deuren zullen verder gesloten zijn.

De vieringen op de Eerste Kerstdag van 10.00u in Leerdam en Everdingen en 11.00u in Vianen zijn wel publieke vieringen, waarvoor u zich dient in te schrijven.

Wij begrijpen dat dit alles teleurstellend is. Maar als parochie willen we met de verdere samenleving zoveel mogelijk doen om maatregelen rond het coronavirus serieus te nemen.

De Missen op de zondagen en de gewone doordeweekse dagen gaan wel door, uiteraard met inachtneming van de maatregelen zoals deze tot nog toe gelden.