Kerkbezoek verruimd

De overheid heeft de regels rond Covid-19 versoepeld. Daarom mogen vanaf het weekeind van 4 en 5 juli meer dan 30 mensen naar de vieringen komen. De onderlinge afstand van 1,5 meter wordt evenwel gehandhaafd.

Dit betekent concreet dat in Vianen plaats is voor 80 mensen, in Everdingen voor 32 mensen en in Leerdam 56 mensen.

Volgens het protocol van de overheid is het niet nodig om in te schrijven wanneer het gaat om minder dan 100 personen. In verband met het aantal beschikbare plaatsen per kerk zal bij de ingang geteld worden.

Houdt alstublieft de geldende regels in acht, zoals

 • bij ziekteverschijnselen (koorts of hoesten) blijft thuis
 • let op de hygiëne (ontsmet uw handen)
 • bewaart fysieke afstand
 • luistert naar de aanwijzingen van de gastheren en gastvrouwen in de kerk
 • en bovenal: gebruikt uw gezond verstand

Kerktijden

De vieringen in het weekeinde zijn:

 • zaterdag 19.00 uur in Leerdam
  zaterdag 19.00 uur in Everdingen
 • zondag 10.00 uur in Vianen

De tijden van de doordeweekse diensten zijn in Vianen:

 • maandag    09.00 uur     H. Mis
 • dinsdag      09.00 uur      H. Mis
 • woensdag  09.00 uur       H. Mis (de vieringen in Batenstein worden nog niet hervat)
 • donderdag 18.30 uur       Aanbidding
  donderdag 19.00 uur       H. Mis
 • vrijdag        09.00 uur      H. Mis

De Maria-kapel in Vianen is weer dagelijks geopend van 9 – 17 uur.

vanuit Everdingen : wijding van de zondag

Vanaf  het weekeinde van 6 en 7 juni mogen we weer de liturgie vieren in onze kerken. Daarom komt een einde aan de gemeenschappelijke wijding van de zondag vanuit de protestantse kerk in Everdingen. Heel hartelijk dank aan Ds. Van Wolfswinkel en de Hervormde Kerk van Everdingen die onze parochie had uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het was waarachtig een stukje Pinksteren!

wijding van de zondag

overleden : Dhr. Leo van de Kerkhof

Op zaterdag 16 mei is overleden de Heer Leo van de Kerkhof uit Vianen in de leeftijd van 95 jaar.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Gedenken we Leo in onze gebeden, dat hij moge rusten in de vrede van de Heer!

Door de huidige crisis kan er helaas alleen een afscheid in besloten kring zijn.
Zodra het mogelijk is, zullen we dhr. Van de Kerkhof herdenken in de gemeenschap van de kerk.

overleden : Dhr. Guus van Putten

Op dinsdag 12 mei is overleden de Heer Guus van Putten uit Vianen in de leeftijd van 91 jaar.

“Onze wegen scheiden zich nu even en al is het veel te vlug, straks aan het einde van onze bestemming zien we elkaar zeker terug.”

Wij wensen zijn echtgenote Joke, hun familie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Gedenken we Guus in onze gebeden, dat hij moge rusten in de vrede van de Heer!

Door de huidige crisis kan er helaas alleen een afscheid in besloten kring zijn.
Zodra het mogelijk is, zullen we dhr. Van Putten herdenken in de gemeenschap van de kerk.