Stille aanbidding: 11-12 uur

Vanaf woensdag 19 maart zal de kerk van Vianen voorlopig iedere dag geopend zijn van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Het Allerheiligst Sacrament van het Altaar zal dan worden uitgesteld. De aanbidding geschiedt zoals op donderdagavonden in stilte. Ik wil u hiermee de mogelijkheid bieden om in de kerk bij de Heer te bidden, een kaarsje te branden bij zijn Moeder, de kruisweg te bidden of gewoon even stil te zijn.

U wordt wel verzocht afstand te bewaren en niet naast elkaar of direct voor of achter elkaar te gaan zitten, overeenkomstig de richtlijnen van de overheid en de bisschoppen.

Gods zegen voor u en uw geliefden,
pastoor Meijer

Ter bemoediging

De vertrouwde kerkgang, het vieren en de ontmoeting zijn door de heersende ziekte niet langer mogelijk.

Pastoor De Jong en ik willen daarom dagelijks vanaf dinsdag 17 maart een korte meditatie op de websites van de parochies plaatsen. Als leidraad gebruiken wij hierbij de lezingen van de dag.

Moge de Heer ons in deze tijd bemoedigen en nabij blijven! Vergeet vooral niet de mensen die alleen leven.

Gods zegen voor u en de uwen.

Pastoor Meijer

nieuwe maatregelen: geen vieringen

De vieringen in Everdingen, Leerdam en Vianen zijn voorlopig afgelast. Het betreft de Eucharistievieringen op zaterdagavond en zondag èn de doordeweekse Missen. Deze maatregel geldt vooralsnog nog tot en met 31 maart.

Dit besluit is genomen op grond van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van de crisis rond het coronavirus. Pastoor de Jong en pastoor Meijer hebben deze maatregel die geldt voor de weekeindvieringen en bijeenkomsten in de parochies, uitgebreid naar de weekvieringen. Dit om onnodige risico’s te vermijden.

Ik vraag u om nu te bidden voor de zieken, de overledenen en hun nabestaanden. Laten we ook bidden voor wie werken in de gezondheidszorg, in ons land en elders in de wereld.

Op zondagochtend kunnen we de Heilige Mis op de televisie volgen, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Hopelijk kunnen we spoedig weer samenkomen in onze kerken om de Eucharistie te vieren. Ik wens u Gods zegen toe in deze zorgwekkende tijd.

maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
• Regelmatig handen wassen
• In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
• Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
• tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• de communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
• de kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl

Vieringen rond Kerstmis 2019

24/25 december: Heilige Kerstavond en Kerstnacht

19.00 uur     Eucharistieviering met gemengd koor – Everdingen
20.00 uur    Woord- en Communieviering met de Cantorij – Leerdam
21.00 uur     Eucharistieviering met koor Flame – Vianen
23.00 uur     Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor – Vianen

25 december : Kerstdag

09.00 uur     Eucharistieviering met koor Non Solus – Leerdam
10.00 uur     Woord- en Communieviering met Dames- en Herenkoor – Vianen
11.00 uur      Eucharistieviering met gemengd koor – Everdingen
13.00 uur      Kindje Wiegen – Everdingen
14.00 uur      Kindje Wiegen – Vianen

26 december: H. Stephanus – Tweede Kerstdag

10.00 uur    Eucharistieviering – Vianen

Parochieblad

We ondervinden op het moment moeilijkheden bij het verspreiden van het parochieblad voor december / januari. Het kan zijn dat u het later dan gebruikelijk zult ontvangen.

De reden hiervoor is dat het adressenbestand van de parochie niet langer goed toegankelijk is door een nieuw computerprogramma waarop het bisdom is overgeschakeld (DocBase).

We hopen dat de problemen zo spoedig mogelijk worden opgelost en doen daarom een beroep op uw geduld!

Goede Week en Pasen 2019

Palm- of Passiezondag, zaterdag 13 april
19.00      eucharistieviering in Everdingen en Leerdam

Palm- of Passiezondag, zondag 14 april
10.00      eucharistieviering in Vianen

maandag 15 april

09.00     eucharistieviering met ochtendgebed in Vianen
19.00     boeteviering en aansluitend biechtgelegenheid in Vianen

dinsdag 16 april

09.00     eucharistieviering met ochtendgebed in Vianen

woensdag 17 april

09.30     eucharistieviering in zorgcentrum Batenstein in Vianen
19.30     Chrismamis in Rotterdam

Witte Donderdag 18 april

19.00     avondmis van Witte Donderdag in Vianen
21-24     eucharistische aanbidding

Goede Vrijdag 19 april

09.00     ochtendgebed in Vianen
15.00     kruisweg in Vianen, Everdingen en Leerdam
19.00     herdenking van het lijden en sterven van de Heer, Kruisverering, in Vianen

Paas- of Stille Zaterdag 20 april

09.00     ochtendgebed in Vianen
22.00     Paaswake in Vianen

Paaszondag 21 april

10.00     eucharistieviering in Leerdam
10.00     woord- en communieviering in Vianen
11.00      eucharistieviering in Everdingen

Maandag onder het octaaf van Pasen 22 april

10.00     eucharistieviering in Vianen