M25

Eerste bijeenkomst

Wanneer: Eerste bijeenkomst 9 maart

Wat : Informatie over Vastenactie en inzamelingsactie voorbereiden

Waar: R.K. Parochie de Heilige Martelaren van Gorinchem, Wijnkoperstraat 4, Gorinchem

Dit jaar is als vastenactie gekozen voor het project “Stichting kinderhulp Togo”. Deze stichting probeert met eenvoudige middelen te voorkomen dat kinderen in Togo ziek worden. Wij willen als M25 groep hieraan ook een bijdrage leveren door geld in te zamelen. Hoe we dat gaan doen…dat gaan we op 9 maart met elkaar bedenken!

Maar het is goed om, alvorens ons in te zetten voor Togo, iets meer van het project zelf te weten te komen. Een van de initiatiefnemers, Jouke Schat, komt ons hierover wat meer vertellen.
Als je alvast de website wil bekijken kan dat ook: zie hier!

Het programma van 9 maart ziet er als volgt uit:

10.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Uitleg Stichting Kinderhulp Togo door Jouke Schat
11.45 uur  Kennismakingsspel
12.00 uur Broodjes
12.30 uur Hoe gaan we geld inzamelen voor Togo?
Kiezen van een eigen logo voor M25
13.30 uur Einde

 


M25-groep St. Franciscus in onze parochies van start
In de St. Martinuskerk in Gorinchem is zondag 12 januari de aftrap gegeven aan het diaconale jongerenproject M25 (uitgesproken als Em-Twentyfive). De M25-groep heeft de naam Sint Franciscus meegekregen en zal zich in onze parochiefederatie bezig gaan houden met daden van naastenliefde.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de parochiezaal werd het startschot gegeven voor M25 in de federatie Driestromenland, die dus de naam van de bekende heilige en voorbeeld van naastenliefde St. Franciscus heeft meegekregen. Hans van Bemmel ofm, broeder franciscaan uit Megen en bedenker van het project van M25 en mevr. Desirée Bühler van het bisdom Rotterdam waren aanwezig bij de startbijeenkomst. Mede dankzij hun enthousiaste inleidingen waren er meteen 16 aanmeldingen.

M25 is een project voor jongeren vanaf 12 jaar. M25 staat voor Matteüs 25, en verwijst naar het hoofdstuk uit het Evangelie van Matteüs, waarin Jezus ons de werken van barmhartigheid (hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen onderdak geven, naakten kleden, zieken bezoeken en gevangenen bezoeken) geeft, als leidraad voor het leven als een goed christen in de maatschappij. De werken van barmhartigheid zijn gericht op het helpen van de naasten die het slechter of moeilijker hebben dan wijzelf. Dat is dan ook precies wat de jongeren van M25 zullen gaan doen. Het is een echt handen-uit-de-mouwenproject, waarbij jongeren hun geloof op een heel praktische manier tot uitdrukking gaan brengen. We gaan vanuit ons geloof aan de slag om onze naasten te helpen. Mogelijke activiteiten van M25 kunnen zijn voedsel inzamelen, eenzame ouderen bezoeken, spelletjesmiddag voor mensen met een verstandelijke beperking, zieken bezoeken of gevangenen bezoeken.

Ben jij tussen de 12-17 jaar en geïnteresseerd, neem dan even contact op met de parochie.