hervatten kerkelijk leven vanaf 1 juli

De overheid heeft de regels rond Covid-19 versoepeld. Daarom mogen vanaf het weekeind  van 4 en 5 juli meer dan 30 mensen naar de vieringen komen. De onderlinge afstand van 1,5 meter wordt evenwel gehandhaafd.

Dit betekent concreet dat in Vianen plaats is voor 80 mensen, in Everdingen voor 32 mensen en in Leerdam 65 mensen.

Volgens het protocol van de overheid is het niet nodig om in te schrijven wanneer het gaat om minder dan 100 personen. Wel zal bij de ingang van de kerken geteld worden hoeveel bezoekers komen om de Mis te vieren.

Houdt alstublieft de geldende regels in acht, zoals

  • bij ziekteverschijnselen (koorts of hoesten) blijft thuis
  • let op de hygiëne (ontsmet uw handen)
  • bewaart fysieke afstand
  • luistert naar de aanwijzingen van de gastheren en gastvrouwen in de kerk
  • en bovenal: gebruikt uw gezond verstand

Luister naar instructies
In de kerken zijn zitplaatsen aangemerkt om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bij binnenkomst worden deze plaatsen vanaf het altaar opgevuld. Dit betekent dat u niet op uw vaste plaats kunt zitten. Dat is jammer, maar anders kunnen we niet het maximale aantal bezetten.
Volgt de instructies op van de gastheren of gastvrouwen!

Bij de ingang van de kerken staan desinfecterende middelen om uw handen te ontsmetten. Voelt u zich vrij om die te gebruiken.

Als u zich niet veilig voelt in een grote groep mensen door Covid-19, is het misschien een aanrader om naar de doordeweekse diensten in Vianen te gaan waar gemiddeld 8 mensen de Mis bezoeken.