Hoe houd je het gezellig?

Alleen met mijn poes op een ruime pastorie las ik een artikel over ‘Opvoeden: Hoe houd je het gezellig, nu het hele gezin verplicht thuiszit?

Me verplaatsend in zo een thuissituatie lijkt me dit voor ouders met jonge kinderen een zinvolle handleiding (als je er zelf niet op komt).

Maar als u zich daar (gelukkig) niet in herkent, dan is het besluit  van het artikel op zijn minst toch een aanrader. Zeker als je soms denkt: “ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar…”

(en klik daarna even door)

maatregelen overheid

Zoals u inmiddels bekend zal zijn, heeft de regering samenkomsten verboden tot 1 juni.

  • Voor onze parochie betekent het dat alle geplande vieringen en activiteiten zijn afgelast.
  • De dagkapel aan de Achterstraat in Vianen is niet langer toegankelijk.
  • De dagelijkse uitstelling van het Allerheiligst Sacrament en de stille aanbidding wordt niet voortgezet.
  • Het Parochieblad kan niet bezorgd worden, maar zal digitaal verstuurd worden. Via deze link kunt u het parochieblad ook downloaden.

oproep Paus

Paus Franciscus roept alle christenen op om aanstaande woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden om God te vragen om uitkomst in de huidige crisis.

We vieren die dag het Hoogfeest van de Aankondiging des Heren (Maria Boodschap). Het zou mooi zijn om de oproep te combineren met het Engel des Heren.

stille aanbidding: 11-12 uur

Vanaf woensdag 19 maart zal de kerk van Vianen voorlopig iedere dag geopend zijn van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Het Allerheiligst Sacrament van het Altaar zal dan worden uitgesteld. De aanbidding geschiedt zoals op donderdagavonden in stilte. Ik wil u hiermee de mogelijkheid bieden om in de kerk bij de Heer te bidden, een kaarsje te branden bij zijn Moeder, de kruisweg te bidden of gewoon even stil te zijn.

U wordt wel verzocht afstand te bewaren en niet naast elkaar of direct voor of achter elkaar te gaan zitten, overeenkomstig de richtlijnen van de overheid en de bisschoppen.

Gods zegen voor u en uw geliefden,
pastoor Meijer

ter bemoediging

De vertrouwde kerkgang, het vieren en de ontmoeting zijn door de heersende ziekte niet langer mogelijk.

Pastoor De Jong en ik willen daarom dagelijks vanaf dinsdag 17 maart een korte meditatie op de websites van de parochies plaatsen. Als leidraad gebruiken wij hierbij de lezingen van de dag.

Moge de Heer ons in deze tijd bemoedigen en nabij blijven! Vergeet vooral niet de mensen die alleen leven.

Gods zegen voor u en de uwen.

Pastoor Meijer

nieuwe maatregelen: geen vieringen

De vieringen in Everdingen, Leerdam en Vianen zijn voorlopig afgelast. Het betreft de Eucharistievieringen op zaterdagavond en zondag èn de doordeweekse Missen. Deze maatregel geldt vooralsnog nog tot en met 31 maart.

Dit besluit is genomen op grond van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van de crisis rond het coronavirus. Pastoor de Jong en pastoor Meijer hebben deze maatregel die geldt voor de weekeindvieringen en bijeenkomsten in de parochies, uitgebreid naar de weekvieringen. Dit om onnodige risico’s te vermijden.

Ik vraag u om nu te bidden voor de zieken, de overledenen en hun nabestaanden. Laten we ook bidden voor wie werken in de gezondheidszorg, in ons land en elders in de wereld.

Op zondagochtend kunnen we de Heilige Mis op de televisie volgen, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Hopelijk kunnen we spoedig weer samenkomen in onze kerken om de Eucharistie te vieren. Ik wens u Gods zegen toe in deze zorgwekkende tijd.

maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
• Regelmatig handen wassen
• In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
• Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
• tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• de communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
• de kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl