15 augustus Maria Tenhemelopneming

Op dinsdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

De viering  is in Vianen om 19.00 uur. De ochtendmis komt te vervallen.